Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Noticias de

Clive Wearing

Anàlisi de la patologia de la memòria en el cas de Clive Wearing

... pateix d’alucinacions auditives. Clive creu escoltar una m& ... La patologia que té Clive és absolutament incapacitant. ... .        Clive té afectat, principalment, ... deo de la entrevista a Clive Wearing  01/01/2021