Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Butbihocmaivn escriba una noticia?

Sach on thi THPT QG

09/09/2022 05:52 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Tong hop nhung sach on thi THPT QG hay nhat

Đối mang Anh chị khối 12, thì Đây là thời kì quan trọng để gấp rút chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia. Nhằm giúp Các bạn có thêm kinh nghiệm khi làm bài, xin gửi cho Anh chị số đông tài liệu về 5 môn chính như là: Toán, Hóa, Lí, Sinh, Anh, Văn. Chúc Cả nhà mang thể khiến cho 1 bài thi thật tốt sắp đến. https://butbi.hocmai.vn/sach-on-thi-thpt-quoc-gia-2022.html


Sobre esta noticia

Autor:
Butbihocmaivn (27 noticias)
Visitas:
1386
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.