×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Tynynguyn123Miembro desde: 03/10/22

Tynynguyn123
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    12.745
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
03/10/2022

A number of people who are considered as a group because of their similar style of work

Dưới sự cai trị của Anh, các nhà truyền giáo Cơ đốc từ Anh, Mỹ và các nước khác đã thành lập các trường truyền giáo và nội trú ở Ấn Độ. Sau đó, khi những trường này trở nên nổi tiếng, nhiều trường được thành lập hơn, và một số trường đã có uy tín. Những ngôi trường này đã đánh dấu sự khởi đầu của nền giáo dục hiện đại ở Ấn Độ. Giáo trình và lịch học mà họ tuân theo đã trở thành tiêu chuẩn cho các trường học ở Ấn Độ hiện đại. Ngày nay, hầu hết các trường học theo mô hình trường học truyền giáo về dạy kèm, môn học / giáo trình và quản trị, với những thay đổi nhỏ.

Este usuario no tiene más noticias