Rojoynegro.infoMiembro desde: 15/09/11

Rojoynegro.info

http://www.rojoynegro.info/

0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    476.050
  • Publicadas
    7.308
  • Puntos
    0
Veces compartidas
171
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
Hace 5d 0

image

Artikolo pri Bakunin verkita de Ana Sigüenza publikigita de NKL (http://www.cnt.es/noticias/bakunin-y-la-pedagog%C3%ADa-anticipada) kaj esperantigita de Jesús González

La fre?a aero de Bakunin da?re blovas tra la pedagogio. Kvankam li nur estus influinta sur Paul Robin, tio jam sufi?us, tamen lia influo estas pli grava.

Prudono, Bakunin kaj Kropotkin kutimas trakti la edukan aferon per kompletaj kaj ?eneralaj verkoj en kiuj ili analizas la kialojn de la malkontentiga socia reala?o, kaj la rolo de la edukado en ilia analizo estas malmulte komuna. La? nuntempa lingva?o, ilia analizo estas ?eneraliga: de la sistemego al la sistemeto. Pasis pli ol 150 jaroj por ke Bronfenbrenneri (*) esprimu sian ekologian teorion pri la homa disvolvi?o parolante pri io simila.

Por pensuloj kiel Bakunin, la celo de la edukado estas kontribui al la socia transformado, edukante personojn por ilia enga?i?o en la transformo mem. Kiel?

Sen trudado

Nuntempe la eklezio kaj la ?tato havas malsamajn rolojn ol kiujn havis dum la epoko de Bakunin. Ili bazas sian influon sur eksplicitaj rezultoj de formala edukado, sed oni bezonas observi la ne formalan edukadon kaj, ?efe, la malformalan, bagatelo de la starigita povo, kiu -sen rezisto- garantias intermiksi?on de siaj principoj kaj valoroj, bazo de la regado kaj de la ?enerala pasiveco de la socio. Hodia? la socia reprodukto voja?as per iPhone.

Bakunin jam estus traktinta la rolon de ?iu edukado (formala, ne formala, malformala) en la socia reprodukto/ transformo, se li estus vivanta.

Estas senutile kontroli la edukadon kvaza? ?i nur okazus en la lernejo. Ni povas alporti la infanojn al alternativa lernejo a? alporti ilin al nenia lernejo, sed se ili havas optikan fibron kaj liberan aliron al la ruba televido, tiu izolo volita de ni neniam okazos, la infanoj sorbos masklismon, konsumismon, konformismon, interklasismon, ktp., .. Kaj se ni elektas sengvidecon, ili ne havos opozicion. Bonsan?e, alia ideo-forto denove alportas al la aktualeco sian pedagogian paroladon: La libereco.

La libereco

Bakunin pligravigis la liberon, kiel celon, kaj la kolektivan liberon ol la individuan liberon, kiel edukan rimedon, bazo de la sengvidaj pedagogioj, kiel tiuj de Rousseau kaj Rogers (20a jarcento). ?i tiuj konsideras ?in, kiel naturan karakteriza?on en la individuo, kio tiom ?agrenis Bakunin-on ?iam kontra?a al tio rousseau-a.

Por li, la libereco estas konstruita kaj gajnita socie, kolektive, kaj ne estus ekskluziva celo de la liberecana edukado, sed de aliaj revoluciaj rimedoj ege aliigantaj de la maljusta socia ordo. Estas pro bakuninisma influo, ke la liberecana edukado disi?is de la simpla sengvida pedagogio, sed pli bone klarigas tion li mem:

«(...) oni nur emancipi?as de la jugo de la ekstera naturo per la kolektiva a? socia laboro, (...); kaj sen tiu materiala emancipi?o povas esti morala kaj intelekta emancipi?o por neniu.

(...) la libero de ?iu individuo ne estas alia afero ol la spegulbildo de lia homeco a? de lia homa rajto en la konscienco de ?iuj liberaj homoj, ties fratoj, ties egaluloj.

(...) oni vidas, ke la libereco, (...) estas (...) ?efe socia, ?ar ?i nur povas esti realigita de la socio kaj nur en la plej mallar?a egaleco kaj solidareco de ?iu kun ?iuj. (...) estas la kompletaj disvolvi?o kaj ?uo de ?iuj homaj kapabloj kaj potencoj por ?iu per la edukado, per la scienca instruado kaj per la materia prospero, aferoj ?iuj, kiuj nur povas esti donitaj al ?iu per la kolektiva, materia kaj intelekta, muskola kaj nervoza laboroj de la tuta socio (Dio kaj la ?tato)».

?i tiuj malmultaj linioj enhavas la esencon de la pedagogia bakuninisma pensaro, nature akceptita de la hispana anarkisindikatismo de la 20a jarcento: Tio estas, iu nomita «liberecana lernejo» la? ampleksa senco ne povas esti fragmento de libereco en maro el maljusteco kaj manko de libereco. ?irka?ita de socia subpremado fare de la ceteraj sociaj agantoj ?ia sendan?era agado ne sukcesus efiki. Komprenante la ser?on de individuismaj solvoj, endas akompani ilin per pripensado pri la pedagogia proceso de kolektiva konstruo de la libereco paralele al la malmunta?o de la a?toritatemo, kiel diras Bakunin.

Por li ne estas ne?trala edukado, sed enga?i?o al la homo pri la konstruo de nova pli libera kaj pli justa socio kaj tion oni nur povas sukcesi kolektive.

Kompleta edukado

Koncerne al la koncepto de kompleta edukado -la plej a?tenta koncepto de la liberecana pedagogio-, anka? Prudono disi?is de la individua-liberalismo per analogeco inter socia egaleco kaj kompleta eduko.

?i tiuj anarkiistaj 'avoj' ?iam atentaj pri tio, ke la individuisma vidpunkto ne anstata?is tiun politik-ekonomian, kie la vidpunkto de klaso kuni?as al anarkiisma koncepto pri la laboro, kiu ebligas la sociekonomian memmastrumadon, kun la kompleta edukado la?longe de la vivo, kiel sinergia praktiko al ?i.

Bakunin multe insistas plifortigi la kompletan edukon, kiel manieron havigi pli justan vivon, sed li klare vidis ?iajn malfacilojn por disvolvi?i en la kapitalisma socio. Kio ne okazus kun la kompleta rousseau-a edukado: Individuisma, guvernista kaj socie determinisma, kiel rajto de iuj bonhavaj personoj disvolvi ?iujn siajn kapablecojn koste de la ceteruloj, sinteno tre propra de la bur?aro.

Se malsama lernejo ne povas sola atingi malsaman socion, anka? ne eblas pli justa socio, sen malsama homo por kies disvolvi?o necesas modelo de, ni nomu ?in lernejo, kohera kun ?i.

?u modelo de lernejo a? malapero de la lernejo?

Dum la vidado de klaso ?efas ?e la liberecanaj medioj oni perceptos, kiel naivan, tiun individuisman kaj sengvidan pedagogion, sen transformigaj kolektivaj celoj, sen rilato kun aliaj transformigaj praktikoj, kiel la revolucia sindikatismo, la kolektivigo, la memmastrumado de la rimedoj de produktado, ktp.

Kaj Bakunin ja da?re neos la realismon pri tio, ke la libereco eblas en determinisma socia medio kaj, ke la individuo povas eltiri sin de la socia influo:

«?u do necesos forigi de la socio ?iun instruadon kaj aboli ?iujn lernejojn? Ne, neniel, oni bezonas ege diskonigi la instruadon en la homamasoj, kaj transformi ?iujn pre?ejojn, ?iujn tiujn templojn dedi?itaj al la digloro kaj al la submetigo de la homoj, en aliaj tiomaj lernejoj de homa emancipi?o (Dio kaj la ?tato)». Resume, ?i tiu avo defendis la lernejon; plifortigis kaj disvolvis la difinon de kompleta edukado; atakis kaj la eklezion kaj la ?taton; kunligis, kiel neniu, edukadon kun emancipi?o; malproksimigis la liberecanan pedagogion de tiu individuisma/sengvida kaj solidigis la memmastrumadon, kiel pedagogian kaj socian celon, ne kiel simplan edukan teknikon.

?irka? ducent jaroj, bone eltenitaj, kiel oni povas vidi.

(*) (1917-2005). Usona-Rusa psikologo. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Kembri?o, MA: Harvard University Press, 1979)

Más recientes de Rojoynegro.info

El debate sobre la res-pública

El debate sobre la res-pública

0 Artículo de opinión de Rafael Cid Estamos viviendo un momento histórico preñado de esperanzas y desafíos que algunos tratan de sofocar echando mano del manido mantra de la eficacia a cualquier precio Hace 6d

Antonia Fontanillas Borràs: In memóriam

Antonia Fontanillas Borràs: In memóriam

0 El 23 de septiembre con la llegada del otoño nos ha dejado la compañera Antonia Fontanillas Borràs, la última de una saga de mujeres libertarias que vivió en primera persona la Revolución Española Hace 6d

Trasladan a la presa política Enedina Rosas a hospital para una atención médica urgente

Trasladan a la presa política Enedina Rosas a hospital para una atención médica urgente

0 Lucina Quintero, quien espera pacientemente en una banca a que salgan las muchas visitas que recibe su madre, afirmó a este diario que los médicos no confirman aún cuánto tiempo más debe estar ahí la ex comisariada ejidal Hace 6d

Podemos se reúne con CGT, da largas a UGT y tiene un contacto discreto con CCOO

Podemos se reúne con CGT, da largas a UGT y tiene un contacto discreto con CCOO

0 Si las neonatas relaciones de Podemos con formaciones políticas como PP y PSOE están siendo convulsas y a cara de perro, de navaja en la boca, vamos; si presentan matices timoratos y desconfiados con otros partidos de la izquierda, ... Hace 6d

Recogida de firmas en apoyo a la compañera despedida de CLECE

Recogida de firmas en apoyo a la compañera despedida de CLECE

0 Ante el acoso y despido de una compañera de CLECE, el próximo jueves entre las 11.00 horas y las 13 Hace 6d

Mostrando: 21-25 de 7.312