Rojoynegro.infoMiembro desde: 15/09/11

Rojoynegro.info

http://www.rojoynegro.info/

0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    476.050
  • Publicadas
    7.308
  • Puntos
    0
Veces compartidas
171
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
Hace 5d 0

image

Artikolo pri Bakunin verkita de Ana Sigüenza publikigita de NKL (http://www.cnt.es/noticias/bakunin-y-la-pedagog%C3%ADa-anticipada) kaj esperantigita de Jesús González

La fre?a aero de Bakunin da?re blovas tra la pedagogio. Kvankam li nur estus influinta sur Paul Robin, tio jam sufi?us, tamen lia influo estas pli grava.

Prudono, Bakunin kaj Kropotkin kutimas trakti la edukan aferon per kompletaj kaj ?eneralaj verkoj en kiuj ili analizas la kialojn de la malkontentiga socia reala?o, kaj la rolo de la edukado en ilia analizo estas malmulte komuna. La? nuntempa lingva?o, ilia analizo estas ?eneraliga: de la sistemego al la sistemeto. Pasis pli ol 150 jaroj por ke Bronfenbrenneri (*) esprimu sian ekologian teorion pri la homa disvolvi?o parolante pri io simila.

Por pensuloj kiel Bakunin, la celo de la edukado estas kontribui al la socia transformado, edukante personojn por ilia enga?i?o en la transformo mem. Kiel?

Sen trudado

Nuntempe la eklezio kaj la ?tato havas malsamajn rolojn ol kiujn havis dum la epoko de Bakunin. Ili bazas sian influon sur eksplicitaj rezultoj de formala edukado, sed oni bezonas observi la ne formalan edukadon kaj, ?efe, la malformalan, bagatelo de la starigita povo, kiu -sen rezisto- garantias intermiksi?on de siaj principoj kaj valoroj, bazo de la regado kaj de la ?enerala pasiveco de la socio. Hodia? la socia reprodukto voja?as per iPhone.

Bakunin jam estus traktinta la rolon de ?iu edukado (formala, ne formala, malformala) en la socia reprodukto/ transformo, se li estus vivanta.

Estas senutile kontroli la edukadon kvaza? ?i nur okazus en la lernejo. Ni povas alporti la infanojn al alternativa lernejo a? alporti ilin al nenia lernejo, sed se ili havas optikan fibron kaj liberan aliron al la ruba televido, tiu izolo volita de ni neniam okazos, la infanoj sorbos masklismon, konsumismon, konformismon, interklasismon, ktp., .. Kaj se ni elektas sengvidecon, ili ne havos opozicion. Bonsan?e, alia ideo-forto denove alportas al la aktualeco sian pedagogian paroladon: La libereco.

La libereco

Bakunin pligravigis la liberon, kiel celon, kaj la kolektivan liberon ol la individuan liberon, kiel edukan rimedon, bazo de la sengvidaj pedagogioj, kiel tiuj de Rousseau kaj Rogers (20a jarcento). ?i tiuj konsideras ?in, kiel naturan karakteriza?on en la individuo, kio tiom ?agrenis Bakunin-on ?iam kontra?a al tio rousseau-a.

Por li, la libereco estas konstruita kaj gajnita socie, kolektive, kaj ne estus ekskluziva celo de la liberecana edukado, sed de aliaj revoluciaj rimedoj ege aliigantaj de la maljusta socia ordo. Estas pro bakuninisma influo, ke la liberecana edukado disi?is de la simpla sengvida pedagogio, sed pli bone klarigas tion li mem:

«(...) oni nur emancipi?as de la jugo de la ekstera naturo per la kolektiva a? socia laboro, (...); kaj sen tiu materiala emancipi?o povas esti morala kaj intelekta emancipi?o por neniu.

(...) la libero de ?iu individuo ne estas alia afero ol la spegulbildo de lia homeco a? de lia homa rajto en la konscienco de ?iuj liberaj homoj, ties fratoj, ties egaluloj.

(...) oni vidas, ke la libereco, (...) estas (...) ?efe socia, ?ar ?i nur povas esti realigita de la socio kaj nur en la plej mallar?a egaleco kaj solidareco de ?iu kun ?iuj. (...) estas la kompletaj disvolvi?o kaj ?uo de ?iuj homaj kapabloj kaj potencoj por ?iu per la edukado, per la scienca instruado kaj per la materia prospero, aferoj ?iuj, kiuj nur povas esti donitaj al ?iu per la kolektiva, materia kaj intelekta, muskola kaj nervoza laboroj de la tuta socio (Dio kaj la ?tato)».

?i tiuj malmultaj linioj enhavas la esencon de la pedagogia bakuninisma pensaro, nature akceptita de la hispana anarkisindikatismo de la 20a jarcento: Tio estas, iu nomita «liberecana lernejo» la? ampleksa senco ne povas esti fragmento de libereco en maro el maljusteco kaj manko de libereco. ?irka?ita de socia subpremado fare de la ceteraj sociaj agantoj ?ia sendan?era agado ne sukcesus efiki. Komprenante la ser?on de individuismaj solvoj, endas akompani ilin per pripensado pri la pedagogia proceso de kolektiva konstruo de la libereco paralele al la malmunta?o de la a?toritatemo, kiel diras Bakunin.

Por li ne estas ne?trala edukado, sed enga?i?o al la homo pri la konstruo de nova pli libera kaj pli justa socio kaj tion oni nur povas sukcesi kolektive.

Kompleta edukado

Koncerne al la koncepto de kompleta edukado -la plej a?tenta koncepto de la liberecana pedagogio-, anka? Prudono disi?is de la individua-liberalismo per analogeco inter socia egaleco kaj kompleta eduko.

?i tiuj anarkiistaj 'avoj' ?iam atentaj pri tio, ke la individuisma vidpunkto ne anstata?is tiun politik-ekonomian, kie la vidpunkto de klaso kuni?as al anarkiisma koncepto pri la laboro, kiu ebligas la sociekonomian memmastrumadon, kun la kompleta edukado la?longe de la vivo, kiel sinergia praktiko al ?i.

Bakunin multe insistas plifortigi la kompletan edukon, kiel manieron havigi pli justan vivon, sed li klare vidis ?iajn malfacilojn por disvolvi?i en la kapitalisma socio. Kio ne okazus kun la kompleta rousseau-a edukado: Individuisma, guvernista kaj socie determinisma, kiel rajto de iuj bonhavaj personoj disvolvi ?iujn siajn kapablecojn koste de la ceteruloj, sinteno tre propra de la bur?aro.

Se malsama lernejo ne povas sola atingi malsaman socion, anka? ne eblas pli justa socio, sen malsama homo por kies disvolvi?o necesas modelo de, ni nomu ?in lernejo, kohera kun ?i.

?u modelo de lernejo a? malapero de la lernejo?

Dum la vidado de klaso ?efas ?e la liberecanaj medioj oni perceptos, kiel naivan, tiun individuisman kaj sengvidan pedagogion, sen transformigaj kolektivaj celoj, sen rilato kun aliaj transformigaj praktikoj, kiel la revolucia sindikatismo, la kolektivigo, la memmastrumado de la rimedoj de produktado, ktp.

Kaj Bakunin ja da?re neos la realismon pri tio, ke la libereco eblas en determinisma socia medio kaj, ke la individuo povas eltiri sin de la socia influo:

«?u do necesos forigi de la socio ?iun instruadon kaj aboli ?iujn lernejojn? Ne, neniel, oni bezonas ege diskonigi la instruadon en la homamasoj, kaj transformi ?iujn pre?ejojn, ?iujn tiujn templojn dedi?itaj al la digloro kaj al la submetigo de la homoj, en aliaj tiomaj lernejoj de homa emancipi?o (Dio kaj la ?tato)». Resume, ?i tiu avo defendis la lernejon; plifortigis kaj disvolvis la difinon de kompleta edukado; atakis kaj la eklezion kaj la ?taton; kunligis, kiel neniu, edukadon kun emancipi?o; malproksimigis la liberecanan pedagogion de tiu individuisma/sengvida kaj solidigis la memmastrumadon, kiel pedagogian kaj socian celon, ne kiel simplan edukan teknikon.

?irka? ducent jaroj, bone eltenitaj, kiel oni povas vidi.

(*) (1917-2005). Usona-Rusa psikologo. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Kembri?o, MA: Harvard University Press, 1979)

Más recientes de Rojoynegro.info

Cobardes, mentirosos y...

Cobardes, mentirosos y...

0 Como se recordará, antes de Sanfermines, CGT publicamos una hoja sacando a la luz una serie de casos de excompañeros que han fallecido o han desarrollado una enfermedad neumológica como consecuencia de la exposición al amianto a lo .. Hace 4d

26-S: Concentración y huelga de 30 minutos en Atento Barcelona

26-S: Concentración y huelga de 30 minutos en Atento Barcelona

0 VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 12´30 HORAS GRAN VIA CORTS CATALANES, 872-CENTRE COMERCIAL LES GLÒRIES READMISIÓN DELEGADO DE CGT Y DE LOS DESPEDIDOS FORZOSOS DEL ERE Hace 5d

30-S: En defensa de los derechos y libertades de las personas. Convocatorias

30-S: En defensa de los derechos y libertades de las personas. Convocatorias

0 El proximo 30 de septiembre CGT, junto con otros colectivos, convoca concentraciones en todas las Delegaciones del Gobierno Fecha y hora del evento: Hace 5d

Violencia de género, violencia de Estado: comunicado a ministerios mes de septiembre 2014

Violencia de género, violencia de Estado: comunicado a ministerios mes de septiembre 2014

0 Compañeras y compañeros. En este mes del año han sido 6, las mujeres muertas por violencia machista mas el padre de una de ellas, en lo que va de año son 52 Hace 5d

Campaña Stop Montajes Policiales Cuatro Caminos Cuenca: Valoración del jucio y de la concentración a las puertas del juzgado

Campaña Stop Montajes Policiales Cuatro Caminos Cuenca: Valoración del jucio y de la concentración a las puertas del juzgado

0 Ayer, día 23 de septiembre, tras dos años de maltrato institucional por la instrucción del caso, se celebró a las 12h el juicio contra las dos personas que en Cuenca fueron criminalizadas y represaliadas por participar en una ... Hace 5d

Mostrando: 16-20 de 7.312