Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Sakuramizii escriba una noticia?

Nhung quy dinh phap luat ve thiet bi bao chay horing

13/09/2022 16:05 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Chieu 20/06, don vi lap dat thiet bi cho biet, da ban hanh Nghi dinh so 23/2018/ND CP Quy dinh bao hiem chay no bat buoc

Chiều 20/06, đơn vị lắp đặt thiết bị cho biết, đã ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP - Quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Theo đó, Quy định này nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về việc thi công lắp đặt PCCC, đặc biệt là các văn bản Tiêu chuẩn TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

 

Tăng cường tuyên bố các quy định pháp luật về báo cháy horing

 

Đại diện công ty, chuyên gia và đơn vị thi công, công ty có quyền và nghĩa vụ liên quan đến thiết kế hệ thống báo cháy horing PCCC An Phát cho khu công nghiệp, trung tâm hội nghị, chung cư cao cấp, khu chế xuất, công trình nhà máy để nắm bắt và thực thi hiệu quả nhất; gắn phổ biến PCCC với việc thi công, hoàn thiện văn bản nghị định về báo cháy, chữa cháy

 

Đồng thời, giúp cho người sử dụng dịch vụ lắp đặt báo cháy horing An Phát, doanh nghiệp nắm bắt các quy định của Pháp Luật về PCCC, tạo điều kiện thuận lợi để khu chế xuất nâng cao tính tự giác tuân thủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ về thiết bị đầu báo nhiệt horing. Thống nhất công tác tuyên truyền, phổ biến đơn vị thi công có kinh nghiệm lâu năm và hỗ trợ pháp lý cho người quản lý doanh nghiệp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác PCCC.

 

Quy chế nhấn mạnh, tất cả các bộ phận trên của hệ thống báo cháy Horing PCCC An Phát được liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp Luật và hỗ trợ pháp lý cho trưởng bộ phận, doanh nghiệp phải được thực hiện chủ động nắm rõ nguyên lý hoạt động của thiết bị báo cháy tự động:

 

- Hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ: Diện tích bảo vệ của một địa chỉ báo cháy thường trong khoảng vài chục m²

- Hệ thống báo cháy tự động theo vùng: Diện tích bảo vệ của một khu vực có thể từ vài chục đến 2000m²

 

Đồng thời, phải đáp ứng yêu cầu bảo hành, giá bán, cung cấp đầy đủ các quy định về thông số kỹ thuật đầu báo cháy/ cảm biến chống cháy/báo cháy hồng ngoại.

 

Đấu thầu lắp đặt thiết bị báo cháy horing

 

Khi thực hiện đấu thầu dự án báo cháy cho doanh nghiệp, khu nhà xưởng phải đảm bảo đúng quy định về Nghị định 79/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC. Thiết bị báo cháy Horing gồm các thiết bị cơ bản như: Thiết bị báo cháy đầu vào, thiết bị trung tâm và thiết bị báo cháy đầu ra Horing

 

Yêu cầu về vấn đề công khai giá bán đầu báo khói, đầu báo nhiệt gia tăng của Tổng cục trên website công ty, đơn vị thi công, và niêm yết tại địa điểm làm thủ tục cho hợp đồng sau này. 

 

Cục trưởng PCCC tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng theo đúng quy định tại Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy của Tổng cục trưởng Tổng cục PCCC ban hành Quy chế quản lý sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục thiết bị báo cháy horing.

 

Nâng cao trách nhiệm, tính tự giác trong việc lắp đặt báo cháy horing

 

Để đảm bảo nâng cao trách nhiệm của các đơn vị cung cấp đầu báo nhiệt horing trong việc tuyên truyền văn bản về báo cháy, chữa cháy ngay từ khi được dự thảo lấy ý kiến cho đến khi ban hành các quy định hiện tại. Báo cháy Horing bao gồm các thiết bị sau: 

 

- Trung tâm báo cháy tự động

- Các đầu báo cháy tự động 

- Các hộp nút ấn báo cháy 

- Các thiết bị báo động, chỉ thị

- Cáp và dây tín hiệu 

- Nguồn điện…

 

Thuận lợi cho các chuyên viên toàn ngành, người thực hiện thiết kế thi công đầu báo nhiệt horing  thuận tiện trong việc tiếp cận nội dung, dự thảo bổ sung quy định trách nhiệm của đơn vị chủ trì lắp đặt hệ thống đầu báo horing cho khu nhà xưởng.

 

Theo đó, đối với hệ thống báo cháy horing sau một quá trình vận hành, các thiết bị trong hệ thống báo cháy đặc biệt là đầu báo khói phải được vệ sinh và bảo trì định kỳ, thông thường tối đa 6 tháng nên bảo trì 1 lần, gửi lấy ý kiến: thực hiện bảo hành, bảo dưỡng, kiểm tra lại hệ thống đầu báo nhiệt horing, kiểm tra lại bản vẽ, nghiên cứu khắc phục lại sự cố chuyên sâu đăng trên các báo, tạp chí khác. Đối với văn bản đã ban hành: Cơ quan PCCC soạn thảo và đăng tải đề cương giới thiệu nội dung mới của văn bản trên website của Tổng cục PCCC, các báo pháp luật, tin tức.

Đối với các văn bản quy phạm Pháp Luật liên quan đến lĩnh vực PCCC đã được ban hành: soạn thảo đề cương giới thiệu nội dung mới liên quan đến lĩnh vực báo cháy horing, đăng tải đề cương giới thiệu nội dung mới của thiết bị đầu cháy horing lên website của Tổng cục PCCC, báo pháp luật, báo tin tức…

 Nguồn: https://calis.delfi.lv/blogs/posts/91697-nhung-quy-dinh-phap-luat-ve-thiet-bi-bao-chay-horing/lietotajs/271387-hickscantrell643/


Sobre esta noticia

Autor:
Sakuramizii (2 noticias)
Visitas:
5105
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.