Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Butbihocmaivn escriba una noticia?

Hon 4000 thi sinh tham gia ky thi Danh gia nang luc dot hai tai 2 dia diem thi la Ha Noi va Hung yen on

16/08/2022 06:18 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Hon 4000 thi sinh tham gia ky thi Danh gia nang luc dot hai tai 2 dia diem thi la Ha Noi va Hung yen on

Hơn 4000 thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực đợt hai tại 2 địa điểm thi là Hà Nội và Hưng yên ổn

Ngày 19 - 20/03/2022, trung tâm Khảo thí Đại học đất nước Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp diễn đơn vị kỳ thi Đánh giá năng lực học trò THPT (HSA) đợt thi thứ hai năm 2022 đồng thời tại 4 địa điểm thi: trọng điểm Khảo thí ĐHQGHN, Trường ĐH khoa học,  Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên và Trường ĐH Thăng Long

https://butbi.hocmai.vn/dia-diem-thi-danh-gia-nang-luc.html


Sobre esta noticia

Autor:
Butbihocmaivn (27 noticias)
Visitas:
2838
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.