Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Planoimposible escriba una noticia?

A Fonsagrada

13/04/2010 16:22 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Un destino para un fin de semana de relax en el rural

A comarca de A Fonsagrada atópase na segunda unidade, a asturoccidental leonesa, do macizo hespérico, que é o de situación máis externa respecto ao eixo da cadea hercínica. Ten forma de arco coa convexidade dirixida cara ao oeste a causa da deformación hercínica. Consta de varias series metasedimentarias (de Vilalba, de Cándana, de Os Cabos) con algunhas intercalacións calizas. Abarca dende o precámbrico ata o cámbrico e o devónico inferior.

Castros, cataratas, el camino primitivo xacobeo, pesca

O substrato está composto por rocas metamórficas ácidas (cuarcitas, pizarras, xistos...)Surcado pola veta de calizas Vegadeo.

Situada no límite centro-oriental da provincia de Lugo, A Fonsagrada presenta un relevo moi accidentado, organizado sobre unha extensa plataforma erosionada e salpicada de vales fluviaís encaixonados entre bandas de cuarcitas. O resultado é unha paisaxe de prolongadas estruturas "apalachenses". Na paisaxe, a acción erosiva, sobre os diferentes materiais paleozoicos, deu lugar a unha orografía de alombadas cumes que se alternan con vales polos que discorren multitude de pequenos ríos e regatos. As cuncas dos ríos Rodil e Lamas dividen o territorio municipal de Norte a Sur, en tres bloques: "a Serra de Carballido", ao Norte; unha pequena altiplanicie e a "Serra de louxas", no centro; e a "Tombeadoira" ao Sur. Toda a rede fluvial está integrada en torno ao Navia e ao Suarna, o seu afluente, cara aos que vertebran multitude de pequenos colectores. Climatológicamente, o alonxamento da costa e a gran altitude media das terras -por encima dos 700 metros-, dá lugar a un clima de montaña moi rudo, de veráns moderados e invernos fríos, con frecuentes xeadas e abundantes precipitacións, en ocasións en forma de neve. A vexetación dominante constitúena o castiñeiro, o carballo e o bidueiro que, frecuentemente, forman bosques mixtos á beira dos piñeiros de repoboación; xa nos cumes, o matorral formado por uces, genistas, carqueixas e piornos, ocupa unha ampla superficie da sierras, protexendo o chan de laderas e cumes da erosión. . <a href=

A comarca de A Fonsagrada


Sobre esta noticia

Autor:
Planoimposible (37 noticias)
Visitas:
6977
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.