Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Quốc Vương tin nghe lời nói của Quốc Sư

27/11/2022 11:05 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Lập tức hạ một đạo thánh chỉ cho các Phủ Châu thị xã của cả nước phải làm thịt chết

đầy đủ các đứa trẻ sinh vào 3 giờ tý Sửu Dần của ngày bữa nay. Thế nhưng thừa tướng cu li nhân cũng hạ sinh Di Lặc vào thời kì này bởi vậy sau lúc nghe bẩm báo thì tướng quốc và cu li nhân đều rất lo âu không im. Phu nhân tức thì kêu em trai mình đưa Di Lặc trốn ra nước ngoài, chóng vánh đề cập thừa tướng hạ lệnh phái 16 vị Võ Tướng hộ pháp cả đêm xuất Quan ải đem trốn ra nước ngoài nuôi nấng. Tới khi 7 tuổi, dì của Di Lặc dẫn ngài và 16 vị tùy Tướng đi theo cùng tới tham bái đức Phật Thích Ca Mâu ni

https://banthothinhvuong.vn/di-lac-cuu-kho-chan-kinh/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
5991
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.